Dòng này có bao nhiêu kích thước?

Dòng NIN Collins có 5 kích thước bao gồm:
  • 120x200+30cm: 1 drap, 1 áo gối nằm 50x70cm, 1 áo gối ôm 36x108cm
  • 140x200+30cm: 1 drap, 1 áo gối nằm 50x70cm, 1 áo gối ôm 36x108cm
  • 160x200+30cm: 1 drap, 2 áo gối nằm 50x70cm, 1 áo gối ôm 36x108cm (có thể kèm mền hoặc không)
  • 180x200+30cm: 1 drap, 2 áo gối nằm 50x70cm, 1 áo gối ôm 36x108cm (có thể kèm mền hoặc không)
  • 200x220+30cm: 1 drap, 2 áo gối nằm 50x70cm, 1 áo gối ôm 36x108cm (có thể kèm mền hoặc không)

Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn