Giỏ hàng

Gối trẻ em đi học PB190065

Mã hàng:
Tiêu đề:
Số lượng:
Giá gốc 79,000 VNĐ
Chỉ còn
Giá 46,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Gối trẻ em đi học PB190065

Đối với bộ drap và áo gối:

+ 160x200cm: 1 drap, 2 áo gối nằm, 2 áo gối ôm.

+ 180x200cm: 1 drap, 2 áo gối nằm, 2 áo gối ôm.

+ 200x220cm: 1 drap, 2 áo gối nằm, 2 áo gối ôm.

Đối với bộ drap, áo gối và mền chần:

+ 160x200cm: 1 drap, 2 áo gối nằm, 2 áo gối ôm và 1 mền chần.

+ 180x200cm: 1 drap, 2 áo gối nằm, 2 áo gối ôm và 1 mền chần.

+ 200x220cm: 1 drap, 2 áo gối nằm, 2 áo gối ôm và 1 mền chần.

Sản phẩm tương tự