Giỏ hàng
mục 1 - 9 of 9 sản phẩm

Tencel 868 - Black Forest

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Dark Shadow

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Ensign Blue

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Hemlock

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Jester Red

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Minimal Gray

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Papyrus

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Sunflower

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

Tencel 868 - Toasted Nut

559,000₫ --- 8,790,000₫
Thông tin sản phẩmTính năng vượt trộiHướng dẫn sử dụng Mật độ sợi: 868 TC Chất liệu: Vải: Solid Tencel 60SGòn: Microfiber Super FineĐơn sắc, mộc mạc, tinh tế.Mát lạnh, mềm...

 

 
0908212122