Dòng này có giặt máy được không?

Tất cả các sản phẩm của NIN House đều có thể giặt máy được, tuy nhiên, bạn nên giặt ở chế độ giặt nhẹ hoặc giặt ở chế độ chuyên dùng giặt chăn drap để sản phẩm được bền lâu hơn.

Bài viết cũ hơn